Miljö- och hälsomärkning

GOTS

Global Organic Textile Standard (GOTS) är en internationell märkning för kläder och textil som omfattar både sociala och miljömässiga krav. GOTS syftar till att underlätta för konsumenten att välja textilprodukter där ett helhetsperspektiv tagits med hänsyn till både miljö och socialt ansvar i hela kedjan. Kedjan innefattar flera steg; odling, plockning, beredning och tillverkning av själva plagget.

PRODUKTER

GOTS-märkningen gäller för naturfibrerprodukter, garn, tyg och kläder samt förpackningsmaterial.

KRITERIER

 MILJÖHÄNSYN

 • EKOLOGISK ODLING

  Det finns två nivåer: en produkt som bär GOTS-märket med nivån ‘organic’ måste innehålla minst 95% certifierad ekologisk fiber medan övriga med GOTS-märket måste innehålla minst 70 % ekologisk fiberråvara.

 • KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL
 • Är ej tillåtna
 • KONSTGÖDSEL

  Ej tillåtet.

 • GMO

  Är förbjudet i alla stadier.

 • KEMIKALIER

  Kriterierna omfattar regler för användandet av kemikalier i odling och beredning.

 • VATTENANVÄNDING

  Vattenreningsverk är obligatoriskt. Operatörer måste även ha en policy för att minimera slaggprodukter.

 • BLEKNING

  Klorinblekning är inte tillåtet.

 • FÖRPACKNINGAR

  Förpackningsmaterial får inte innehålla PVC. Papper och kartong i förpackningsmaterial ska vara återvunnet, eller certifierat enligt FSC eller PEFC

HÄLSA

 • KONTROLL AV KEMIKALIEANVÄNDNING I TILLVERKNING

  Ja.

 • Det är förbjudet att använda över ett visst gränsvärde av giftiga tungmetaller, formaldehyd, blekningsmedel, aromatiska lösningsmedel.
 • GMO

  Är förbjudet.

 • De färdiga textilprodukterna får inte innehålla några hälsoskadliga ämnen.

ARBETSVILLKOR

 • ILO:S KÄRNKONVENTIONER

  ska följas.

 • INFORMATION OM ARBETARNAS RÄTTIGHETER

  Nej, det finns ingen sådan mekanism.

 • SÄKER ARBETSMILJÖ

  Det finns regler för en säker och hygienisk arbetsplats. Arbetare får regelbunden hälso- och säkerhetsträning.

 • MINIMIPRIS FÖR ATT TÄCKA PRODUKTIONEN ELLER LEVNADSLÖN

  Man tillämpar levnadslön.

KVALITET

 • KRAV PÅ SLITAGE, FÄRG- TVÄTT OCH LJUSBESTÄNDIGHET:

  Ja.

KONTROLL

 • OBEROENDE KONTROLLER

  Certifierande organ måste vara godkända revisorer enligt ISO 65.

 • FREKVENS PÅ KONTROLLER

  Revisionerna sker årligen.

EKOLOGISKA TYGER

Våra Ekologiska tyger är certifierade av GOTS, vilket betyder Global Organic Textile Standard.

Ekologiska färger – färgat med ekologiska färger som är skonsamma mot hud och hälsa men tyget är inte ekologiskt.
Öko-Tex – en frivillig märkning av produkten som visar att de inte innehåller några ämnen som är farliga för hud och hälsa. Man har minimerat användningen av kemikalier i alla led av produktionen.